Organization Chart

 

Senior Adviser

Haruo Kochi

Chishin Bise

Shinko Shikiya
Adviser

Nanko Minei

Keikichi Nakasone
Honorary Chairman

Yoshio Hichiya
Chairman

Koei Teruya
Vice Chairman

Masanari Kikugawa

Ryoichi Onaga

Masataka Muramatsu

Tadashi Matayoshi

Yusho Okuma

Gensei Koki
Administrative Director

Seigo Takara
Vice Administrative Director

Tokimitsu Minei

Jssho Yogi

Norihiko Masuda
Executive Director

Shinkichi Kinjo

Ryoyu Tokuda

Seiei Hirata

Masao Kanehama

Seiken Toguchi

Toshimitsu Minei

Toru Kadekaru

Masatoshi Takenishi


Kenou Uechi


Shiei Toma


Hiroshi Iha


Yoshimasa Nohara

Tatsuo Agarie

Yoshiaki Ueno

Ketsuzo Nishi

Toshihiro Ishikawa

Yoshiharu Oguro

Genku Sato

Katsuji Kimura

Fumio Tanaka

Yoshimitsu Nakano

Shuichi Tokunaga
   
Director

Kiyoshi Kyan

Norihito Naka

Kaoru Uezu

Kenichi Tanahara

Kazuhito Yamashiro

Satoshi Matsuo

Yasuyuki Minei

Yoshinobu Arakaki

Hiroyuki Tomori


Hitoshi Yamagawa


Katsuko Kikugawa

Hiroko Yonamine

Kojiro Anan

Kumiko Akamine

Masataka Doi

Hiroshi Kimura

Yuichi Imahira

NobuhiroTaniguchi

Yasuhiko Tsuji

Myoushin Ikai

Arakaki Zenko

Toshiro Fujioka

Shigeru Uehara

Josef Henkens
Secretary General

Masatoshi Takenishi
Vice Secretary General

Tatsuro Minei

Yoshinobu Arakaki

Akinori Kimura
Accountant General

Yoshimasa Nohara
Vice Accountant General

Nobutaka Kotani

Makoto Chinen
Auditor

Seiken Toguchi

Tatsuo Agarie