Japanese

Okinawa Goju-ryu Karatedo KyokaiOkinawa Gojuryu Karatedo Kyokai

Okinawa Goju-ryu Karatedo Kyokai(O.G.K.K)
〒901-0152 693 Oroku,Naha-Shi,Okinawa
Phone +81 98 857 8821

Organization Chart

Senior Adviser

Haruo Kochi

Chishin Bise

Shinko Shikiya

Adviser

Keikichi Nakasone

Honorary Chairman

記事はありません。

Chairman

Koei Teruya

Vice Chairman

Masanari Kikugawa

Ryoichi Onaga

Masataka Muramatsu

Tadashi Matayoshi

Gensei Koki

Tokimitsu Minei

Seiei Hirata

Administrative Director

Seigo Takara

Vice Administrative Director

Norihito Naka

Masatoshi Takenishi

Jssho Yogi

Norihiko Masuda

Executive Director

Yoshiaki Ueno

Masao Kanehama

Seiken Toguch

Toru Kadekaru

Yoshimasa Nohara

Hiroshi Iha

Kiyoshi Kyan

Toshimitsu Minei

Kenou Uechi

Katsuji Kimura

Kaoru Uezu

Toshihiro Ishikawa

Fumio Tanaka

Shuichi Tokunaga

Yoshimitsu Nakano

Genku Sato

Yasuyuki Minei

Yoshiyasu Arakaki

Yuichi Imahira

Yasuhiko Tsuji

Yoshinobu Arakaki

Kazuhito Yamashiro

Toshiro Fujioka

Masaya Uehara

Shigeru Uehara

Josef Henkens

Jesús Mengual

Lilian Kattan

Ramon Veras

Johannes Jacobus(Jannie)Le Grange

Director

Hitoshi Yamagawa

Katsuko Kikugawa

Kumiko Akamine

Hiroko Yonamine

Satoshi Matsuo

Yoshiharu Oguro

Ketsuzo Nishi

Hiroshi Kimura

Masataka Doi

Kojiro Anan

Myoushin Ikai

Yasunobu Minei

Yoshinori Higa

Tatsuro Minei

Yukio Miyagi

Akinori Kimura

Akiko Iguchi

Saemi Minei

Shoji Mochida

Masayoshi Yamauchi

Hiroyuki Kato

Akifumi Fujisaki

Masaki Okamoto

Saneo Shimoji

Patrick Barton

HumMan Tso

Craig Bates

Mario Alberto Lugones

Ka Oukou

Sai Hin

Zhang Huajian

Secretary General

Tatsuro Minei

Vice Secretary General

Uehara Masaya

Yoshinobu Arakaki

Akinori Kimura

Nobutaka Kotani

Accountant General

Makoto Chinen

Vice Accountant General

Masayoshi Yamauchi

Auditor

Yoshimasa Nohara

Seiken Toguchi